Tuesday 05th of March 2024

logo

Услуги

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • Цялостно логистично обслужване.
 • Богат опит в планиране, координиране и изпълнение на услуги и операции свързани с транспорта и обработката на товари.
 • Съвременни програмни продукти за обработка на информация и документация.
 • Професионален мениджмънт и висококвалифициран персонал.
 • Флексибилност, точност и надеждност.
 • Високи етични стандарти в работата.
 • Стабилна финансова основа.

 

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТИТЕ:

 • Допълнителни възможности за намаляване на пристанищни и транспортни разходи.
 • Подходящи транспортни и логистични решения, даващи възможност за успешна реализация на търговски сделки.
 • Професионални и компетентни становища по въпроси свързани с дейността.
 • Бърз обмен на информация.
 • Прецизна отчетност и обработка на документи.
 • Гарантирано качество.